https://parrocchiasanfrancescolatina.it/

Zdanenie peňažnej výhry alebo ceny

zdravotné poistenie z nepeňažnej výhry Ak fyzická osoba s uvedenými príjmami zaplatila povinné poistné na verejné zdravotné poistenie z prijatých cien a výhier, zaplatené poistné z tohto príjmu sa považuje za daňový výdavok. Ak príjem z ceny alebo výhry spadá do § 6 ods. 1 alebo 2 zákona o dani z príjmov, uplatní sa poistné zaplatené z cien a výhier spolu s iným plateným poistným v závislosti od

PDF Pravidlá Sms Súťaže a Sms Hlasovania V Rámci Televíznej

Je potrebné odviesť odvod z peňažnej výhry do zdravotnej poisťovni? V súlade s §13 ods. 7 Zákona o zdravotnom poistení (ďalej len „ZZP") je poistenec povinný platiť odvody na zdravotné poistenie aj z príjmu zo zárobkovej činnosti v súlade s §10b ods. 1 písm. d) ZZP a síce z vymeriavacieho základu vo výške základu dane z daného druhu príjmov. Daným druhom príjmu

Dane a Zdravotné odvody | HNporadňa

2. Zdravotné zaplatíte aj z vyhratého auta Odvodovým povinnostiam voči zdravotnej poisťovni podliehajú aj nepeňažné výhry. Peňažné výhry sú zdaňované zrážkovou daňou a v daňovom priznaní sa neuvádzajú. Avšak nepeňažné výhry treba priznať, zaplatiť z nich daň a aj poistné na zdravotné poistenie. Príklad

Zdaňovanie nepeňažnej výhry | Opýtaj sa účtovníka

zdravotné poistenie z nepeňažnej výhry Zákon nevyníma z vymeriavacieho základu ceny a výhry prijaté zamestnancom alebo jeho manželkou (manželom) a deťmi, pričom platí, že ak ide o ceny a výhry oslobodené od dane, tieto nevstupujú do vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie. Zákon 461/2003 o sociálnom poistení § 138 Vymeriavací základ

Ako zistím výšku dane + odvodu do ZP z nepeňažnej výhry

Výšku výhry (sumu) vám oznámi prevádzkovateľ súťaže - vydá vám doklad o výške nepeňažnej výhry. Jediné, čo vás ako-tak môže potešiť je to, že sa zdaňuje len výhra, ktorá presiahla 350 €, teda vo vašom prípade si môžete od výšky vašej výhry odpočítať sumu 350 €. Budete tak zdaňovať 1 400 € (1 700 €- 350 €). Vychádza sa z

Kedy sa platí daň a zdravotné poistenie z výhry | Finance.sk

zdravotné poistenie z nepeňažnej výhry Z týchto výhier, ktoré sa zdaňujú v daňovom priznaní sa navyše platí zdravotné poistenie. Zoberme si teda pána Mrkvičku, ktorý vyhral 20-tisíc eur. Organizátor súťaže mu z tejto čiastky zrazí daň a na účet pošle 16 200 eur, čím je výhra vybavená. Jeho sused, pán Halúzka vyhrá automobil v oficiálnej hodnote 20

Daňové priznanie študenta s rôznymi príjmami | Podnikam.sk

Príjmy vo forme cien a výhier v nepeňažnej forme musia výhercovia uviesť v daňovom priznaní. Usporiadatelia, prevádzkovatelia, resp. organizátori hier, súťaží a žrebovaní sú povinní výhercom oznámiť hodnotu výhry alebo ceny. Aj z príjmov z cien a výhier, ktoré nie sú oslobodené od dane, sa platí poistné na zdravotné poistenie. Nedoplatok z ročného zúčtovania

Nie je výhra ako výhra. Niektorá vás kvôli štátu vyjde

Pri zdanení výhry zrážkovou daňou t.j. daň z výhry sa použije sadzba dane pre dané zdaňovacie obdobie podľa zákona o dani príjmov. Aktuálne je pre roky 2010, 2011 a 2012 sadzba dane je vo výške 19%. Vykonaním zrážky dane z výhry sa považuje daň za vysporiadanú od 1.1.2011. Za zdaňovacie obdobie 2010 sa daň vybraná

Zdravotné poistenie u ľudí s iným príjmom. Čo sem patrí

Zrážková daň z peňažnej výhry. Spoločnosť organizuje výhernú súťaž - výhra kurzu vodičského oprávnenia na základe výherných pravidiel. Súťaže sa môžu zúčastniť súťažiaci, ktorí si zakúpili kurz vodičského oprávnenia. Cena kurzu vodičského oprávnenia je 420 eur. Výherca získa preplatenie už zaplateného kurzu, t. j. vrátenie prijatej platby za kurz


Maggio

2013

D L M M G V S
28 29 30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

Donazione


Previsioni meteo Latina

Templates

- Sponsor

Ferienwohnung Portugal mit Pool

.