https://parrocchiasanfrancescolatina.it/

Zrážková daň - vyberaná zrážkou z príjmov

Výhra na tomto festivale obnášala aj finančný bonus, ktorý organizátori festivalu poukázali právnickej osobe na jej podnikateľský účet vedený v SR. Bonus musel byt vyplatený iba na firemný účet, tak si to želal ich organizačný výbor. Organizátori poslali informáciu, že peňažná prémia nebola zdanená v Číne, ale bola poslaná na účet v SR v plnej výške

Peňažná výhra - Porada peňažná výhra daň

Otázka č. 3 - Peňažná výhra Daňovník vyhral peňažnú výhru v reklamnej súťaži vo výške 500 eur. Za zdaniteľný príjem sa v tohto prípade považuje len peňažná výhra v sume prevyšujúcej 350 eur (do výšky 350 eur ide o oslobodené príjmy), teda suma 150 eura, pričom daň z tohto príjmu je povinný zraziť platiteľ dane (organizátor reklamnej súťaže).

Príklady, z ktorých príjmov sa zdravotným odvodom nevyhnete peňažná výhra daň

Peňažná výhra bola vyplatená po zdanení 19 % sadzbou dane (v čistom 4 455 Sk). Ak by však išlo o spotrebiteľskú lotériu v zmysle zákona č. 194/1990 Zb. , povolenú v zmysle tohto zákona, tak od dane budú oslobodené ceny bez obmedzenia (v peňažnej i nepeňažnej forme).

Príjmy, ktoré sa nezahŕňajú do základu dane fyzickej osoby

Daň odvádza usporiadateľ súťaže a výherca nie je povinný podať daňové priznanie," vysvetľuje daňový poradca Róbert Janeček. Peňažná výhra do 350 € je oslobodená od dane, vyššiu sumu už musíte zdaniť, a to tak, že do základu dane sa uvedie rozdiel medzi výhrou a sumou 350 €.

Príjmy zdanené zrážkou sa môžu, ale nemusia priznať

Ceny a výhry - daň a odvody Legislatívna platnosť od 1.1.2014 Legislatíva: Zákon 595/2003 o dani z príjmov § 5 Príjmy zo závislej činnosti (3) Príjmom zamestnanca je aj c) cena alebo výhra prijatá zamestnancom, ktorý sa zúčastnil súťaže vyhlásenej svojím zamestnávateľom; za príjem zamestnanca sa považuje aj takáto cena alebo výhra prijatá manželom (manželkou

Ekonomické právne informácie - Zdaňovanie cien a výhier peňažná výhra daň

Peňažná výhra / výhra v peniazoch. Aj tu platí oslobodená suma 350 EUR z každej výhry. Zvyšok - tj vyššie sumy - sa zdaňujú. A to pomerne jednoducho: daň zrazí a odvedie vyplácateľ.

Zdaňovanie peňažnej výhry | Opýtaj sa účtovníka

Finančná výhra fyzickej osoby a jej zdaňovanie. Peňažné výhry a peňažné ceny podliehajú zrážkovej dani, ktorú upravuje § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o dani z príjmov"), vyplýva to z § 8 ods. 10. V § 43 písm. c) a d) zákona o dani z príjmov sa uvádza, že daň z príjmov plynúcich zo zdrojov

Finančná a vecná výhra fyzickej osoby a jej zdaňovanie

Gibalová tiež upozornila, že peňažná výhra v lotériách a iných podobných hrách a peňažná výhra z reklamných súťaží a žrebovaní, ktoré zdaňuje prevádzkovateľ alebo organizátor hry, súťaže alebo žrebovania zrážkou dane, nepodliehajú odvodovej povinnosti. Táto skutočnosť vytvára nerovnocenné postavenie medzi peňažnými a nepeňažnými výhrami a cenami

Zdravotné odvody z peňažnej výhry | TREND

Peňažná výhra. Peňažné výhry zo súťaží, v ktorých je okruh súťažiacich obmedzený podmienkami súťaže, plynúce zo zdrojov na území Slovenskej republiky poskytnuté daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou ako aj obmedzenou daňovou povinnosťou podlieha podľa § 43 ods. 3 písm. c) zákona o dani z príjmov zrážkovej dani. Výška sadzby zrážkovej dane je


Maggio

2013

D L M M G V S
28 29 30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

Donazione


Previsioni meteo Latina

Templates

- Sponsor

Ferienwohnung Portugal mit Pool

.