https://parrocchiasanfrancescolatina.it/

Práceneschopnosť - Poradňa SOPO

Preukaz o dočasnej práceneschopnosti naďalej vystavuje lekár Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa SP zaznamenala viacero podaní klientov informujúcich sa o stanovisko k danej otázke po tom, čo im lekár odmietol predmetný doklad vystaviť.

Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti | Humanet

preukaz o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti (tzv. lístok na peniaze)
"lístok na peniaze" sa správne volá preukaz o trvaní DPN citujem zo stránky SP Preukaz o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti po jeho vystavení lekárom prekladá poberateľ nemocenskej dávky priamo Sociálnej poisťovni príslušnej podľa sídla zamestnávateľa, ak mu pracovný pomer trvá alebo ak si uplatnil nemocenskú dávku v ochrannej lehote plynúcej zo zaniknutého

Trvanie nároku na nemocenské sa preukazuje tzv. lístkom na

Ak práceneschopnosť trvá dlhšie obdobie a prechádza z jedného mesiaca do druhého, práceneschopný občan, ktorý zo Sociálnej poisťovne poberá dávku nemocenské, je povinný začiatkom každého ďalšieho mesiaca trvania práceneschopnosti predkladať Sociálnej poisťovni Preukaz o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti (tzv

Rady pred operáciou :: Vestibulárny schwannóm

Ak práceneschopnosť trvá dlhšie, tejto pobočke je potrebné doručiť aj tzv. lístok na peniaze (preukaz o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti), a to do piateho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa dávka vypláca. V opačnom prípade môže dôjsť k oneskoreniu výplaty dávky.

Sociálna poisťovňa - Ústredie Sociálnej poisťovne informuje

preukaz o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti (tzv. lístok na peniaze)
Ak práceneschopnosť trvá dlhšiu dobu a prechádza z jedného mesiaca do druhého, práceneschopný občan, ktorý zo Sociálnej poisťovne poberá dávku nemocenské, je povinný začiatkom každého ďalšieho mesiaca trvania práceneschopnosti predkladať Sociálnej poisťovni Preukaz o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti (tzv. lístok na peniaze).

RADÍME: Pri dlhodobej práceneschopnosti netreba zabudnúť

PNku Vám vypisuje priamo gynekológ, pričom k nemu chodíte vždy ku koncu mesiaca po tzv. lístok na peniaze (Preukaz o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti). Je to potvrdenie, že Vaša PN trvá z mesiaca na mesiac. Tento lístok potom odovzdávate zamestnávateľovi alebo priamo Sociálnej poisťovni.

Vyvarujte sa týchto chýb a neprídete o peniaze z PN-ky

Ak dočasná pracovná neschopnosť pokračuje aj nasledujúci mesiac, lekár vystaví tlačivo „Preukaz o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti" (tzv. lístok na peniaze), ktorý je potrebné po jeho podpísaní predkladať príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

Kde a ako treba požiadať o nemocenské dávky? - Peniaze

preukaz o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti (tzv. lístok na peniaze)
Pozor na termíny „Ak piaty deň v novom mesiaci pripadá na nedeľu, Preukaz o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti treba doručiť dopredu, do piatku - tretieho. Poisťovňa dávku nemocenské môže vyplatiť len na základe tohto tlačiva.

dočasná PN - zháňam vzor tlačiva

Každý dočasne práceneschopný, ktorému péenka pokračuje v ďalšom mesiaci, doručí priamo príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne Preukaz o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti (tzv. lístok na peniaze).

Nemocenské dávky zo Sociálnej poisťovne: kto má na ne nárok?

Trvanie nároku na nemocenské sa preukazuje tzv. lístkom na peniaze. Dočasne práceneschopný poistenec, ktorý zo Sociálnej poisťovne poberá dávku nemocenské, a ktorému pokračuje pracovná neschopnosť v ďalšom kalendárnom mesiaci, musí doručiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne Preukaz o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti, ľudovo nazývaný aj lístok na peniaze.

Preukaz o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti naďalej

Ak dočasná pracovná neschopnosť pokračuje aj nasledujúci mesiac, ošetrujúci lekár vystaví tlačivo „Preukaz o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti" (tzv. lístok na peniaze), ktoré je potrebné po jeho podpísaní predložiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.


Maggio

2013

D L M M G V S
28 29 30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

Donazione


Previsioni meteo Latina

Templates

- Sponsor

Ferienwohnung Portugal mit Pool

.